متقاضی گرامی؛کلیه اطلاعات مندرج در فرم حاضر محرمانه می باشد و صحت اطلاعات آن توسط مسئولین بررسی خواهد شد؛ لذا خواهشمند است با نهایت دقت تکمیل گردد.لازم به ذکر است تکمیل نمودن این فرم هیچگونه تعهدی در قبال استخدام شما برای شرکت ایجاد نمی نماید.
توجه!! اسکن مدارک زیر جهت ارسال فرم ثبت نام در سامانه الزامی می باشد.
(یک قطعه عکس رنگی۴×۳،کارت شناسایی ملی، صفحات اول و دوم شناسنامه،کارت پایان خدمت،آخرین مدرک تحصیلی)
پاسخ به سوالات ستاره دار☆ الزامی میباشد.

کاربر گرامی در صورتی که قبلا این فرم را پر کرده اید. جهت ویرایش اطلاعات کلیک کنید. در غیر اینصورت روی دکمه شروع پاسخگویی در پایین صفحه کلیک نمایید

ثبت نام را به چه شکلی انجام می دهید☆:

'

نام کافی نت☆:

نام(مطابق کارت ملی)☆:

نام خانوادگی(مطابق کارت ملی)☆:

نام و نام خانوادگی قبلی:

نام مستعار:

نام پدر☆:

شغل پدر☆:

شماره شناسنامه☆:

محل تولد☆:

تاریخ تولد☆:

کد ملی☆:

کدپستی☆:

مذهب☆:

ملیت☆:

گروه خونی☆:

قد(سانتی متر)☆:

وزن(کیلوگرم)☆:

وضعیت مسکن☆:

شماره تلفن همراه☆:

شماره تلفن ثابت☆:

آدرس الکترونیکی:

آدرس محل سکونت☆:

مشخصات حساب بانکی ☆:

شماره کارت بانکی(ترجیحا ملت یا ملی)☆:


نام صاحب حساب☆:


ایا اتومبیل شخصی دارید☆:

گواهینامه وسائط نقلیه☆:

جنسیت☆:

وضعیت نظام وظیفه☆:

علت معافیت از رزم☆:

یگان خدمت☆:

اسکن کارت پایان خدمت☆:

پسوند های مجاز جهت ارسال فایل : jpg,png,bmp,jpeg
نام فایل اندازه فایل عملیات

نوع معافیت☆:

علت معافیت پزشکی☆:

وضعیت تاهل☆:

شغل همسر☆:

مشخصات شغل همسر☆:

نام سازمان محل کار همسر:


شماره تماس محل کار همسر:


آدرس محل کار همسر:


وضعیت تاهل۱☆:

مدرک تحصیلی همسر:


تاریخ ازدواج:


نام و نام خانوادگی همسر:


شغل همسر:


تاریخ تولد همسر:


تعداد فرزند:


شماره همراه همسر:


وضعیت تحصیلی☆:

مدرک تحصیلی:


نام آموزشگاه/دانشگاه:


شهر محل تحصیل:


معدل کل:


سال اخذ مدرک:


رشته تحصیلی☆:


اطلاعات مهارت و تخصص

عنوان دوره:


نام آموزشگاه/موسسه:


محل اموزش:


تعداد ساعت آموزش


آیا تخصص خاصی دارید☆:

اطلاعات تخصص

گواهینامه/مدرک:


شرح تخصص:


مرکز آموزش


سال آموزش:


میزان آشنایی به زبانهای خارجی☆:

نوع تسلط به زبانهای خارجی☆:

میزان تسلط به مکالمه☆:

میزان تسلط به ترجمه☆:

مهارتی تخصصی☆

میزان تسلط به کامپیوتر:


میزان تسلط بهword:


میزان تسلط به Excel:


میزان تسلط به internet:


میزان تسلط به out look:


میزان تسلط به power point:


میزان تسلط به Access:


آیا در حال حاضر جایی مشغول به کار هستید☆؟

سوابق شغلی☆:

نام سازمان۱:


سمت سازمان۱:


تاریخ شروع سازمان۱:


تاریخ اتمام سازمان۱:


نام سازمان۲:


سمت سازمان۲:


تاریخ شروع سازمان۲:


تاریخ اتمام سازمان۲:


علت قطع همکاری☆:

علت اخراج/استعفا☆؟

آیا سابقه پرداخت بیمه دارید☆؟

سابقه بیمه☆:

نوع بیمه:


شماره بیمه


تاریخ شروع بیمه:


تاریخ اتمام بیمه:


آیا سابقه استفاده از بیمه بیکاری دارید☆:

آیا بیماری خاصی دارید☆:

نام و علت بیماری☆:

اطلاعات جسمانی و سوابق بیماری☆

سابقه جراحی،بستری،بیماری خاص،آسیب دیدگی و...


سابقه بیماری های تنفسی مانند آسم و آلرژی:


سابقه سرگیجه های دورانی و عدم تعادل:


سابقه سنکوپ و اختلال هوشیاری و Faint:


سابقه بیماری های اعصاب و روان:


سابقه ترس بیش از حد از ارتفاع:


سابقه ترس بیش از حد از قرارگرفتن در فضای بسته:


سابقه تشنج:


استفاده از لنز تماسی:


سابقه بستری در بیمارستان:


سابقه خواب آلودگی روزانه:


سابقه کمردرد و درد زانو در اندامها:


سابقه بیماری های کلیوی:


سابقه بیماریهای کبدی:


سابقه بیماریهای مزمن یا راجعه پوستی وسیع :


سابقه دیابت:


سابقه بیماریهای قلبی:


سابقه هموفیلی و بیماریهای خونی و انعقادی :


سابقه مصرف دارو☆:

علت مصرف دارو☆:

سابقه اعتیاد☆:

نوع مواد مخدر☆:

سابقه کیفری☆:

سابقه کیفری☆

علت جرم:


مجازات:


مدت:


آیا در خانواده بیماری خاصی وجود دارد☆:

درمورد بیماری ارثی در خانواده توضیح دهید☆:

محدودیت کاری☆

آیا حاضر به همکاری با شرکت در محلی به غیر از محل سکونت فعلی خود می باشید؟


آیا در صورت ضرورت قادر به انجام اضافه کاری هستید؟


از چه تاریخی میتوانید کار خود را شروع کنید؟


باتوجه به سوابق تحصیلی و کاری خود،چه گروه شغلی برای خود میپسندید☆:

باتوجه به اینکه پرداخت حقوق و دستمزد این شرکت بر اساس حداقل اداره کار است براساس سوابق تحصیلی و کاری خود چه میزان حقوقی برای خود میپسندید:(اعداد به میلیون تومان می باشد)☆

حداقل حقوق حداکثر حقوق

آیا حاضر هستید مدتی به عنوان آزمایشی کار کنید☆؟

چه مدت☆:

محدودیت های شغلی خود را بیان کنید☆:

آیا باتوجه به پست سازمانی و مسئولیتی که به شما داده خواهد شد در صورت نیاز به تضمین میتوانید تضمین ارائه دهید☆:

نوع تضمین☆:

مبلغ ارائه ضمانت(مبالغ به میلیون تومان میباشد)☆:

حداقل حداکثر
نحوه آشنایی با شرکت☆

از چه طریقی به آگهی استخدام دسترسی یافتید☆؟


آیا از بستگان یا دوستان شما کسی در این شرکت مشغول بکار می باشد☆؟

مشخصات بستگان مشغول بکار در شرکت☆

نام و نام خانوادگی :


سمت:


نسبت:


نام ۲نفر از آشنایانی که در صورت لزوم بتوان با آنها تماس گرفت☆؟

نام و نام خانوادگی آشنای اول☆:


نوع شناخت☆:


شغل☆:


آدرس محل کار☆:


آدرس محل سکونت☆:


نام و نام خانوادگی آشنای دوم☆:


نوع شناخت☆:


شغل☆:


آدرس محل کار☆:


شماره تلفن همراه☆:


شماره تلفن همراه☆:


نشانی محل سکونت☆:


متقاضی گرامی؛تکمیل نمودن این فرم هیچگونه تعهدی در قبال استخدام شما برای شرکت ایجاد نمی نماید.

اینجانب کلیه اطلاعات مندرج در این فرم را تایید می نمایم☆.

متقاضی گرامی لطفا اصل مدارک را به همراه پیرینت فرم ثبت در سامانه در زمان مصاحبه حضوری به همراه داشته باشید.

اسکن صفحه اول شناسنامه☆:(حجم فایل حداکثر۲Mb و زمان بارگذاری حداکثر۴ min)

پسوند های مجاز جهت ارسال فایل : jpg,png,bmp,jpeg
نام فایل اندازه فایل عملیات

اسکن صفحه دوم شناسنامه☆:(حجم فایل حداکثر۲Mb و زمان بارگذاری حداکثر۴ min)

پسوند های مجاز جهت ارسال فایل : jpg,png,bmp,jpeg
نام فایل اندازه فایل عملیات

اسکن کارت ملی☆:(حجم فایل حداکثر۲Mb و زمان بارگذاری حداکثر۴ min)

پسوند های مجاز جهت ارسال فایل : jpg,png,bmp,jpeg
نام فایل اندازه فایل عملیات

اسکن عکس ۴*۳☆:(حجم فایل حداکثر۲Mb و زمان بارگذاری حداکثر۴ min)

پسوند های مجاز جهت ارسال فایل : jpg,png,bmp,jpeg
نام فایل اندازه فایل عملیات

اسکن مدرک تحصیلی☆:(حجم فایل حداکثر۲Mb و زمان بارگذاری حداکثر۴ min)

پسوند های مجاز جهت ارسال فایل : jpg,png,bmp,jpeg
نام فایل اندازه فایل عملیات

اسکن گواهینامه لیفتراک:(حجم فایل حداکثر۲Mb و زمان بارگذاری حداکثر۴ min)

پسوند های مجاز جهت ارسال فایل : jpg,png,bmp,jpeg
نام فایل اندازه فایل عملیات

از عنايـت، دقت نظر و بردباري شما در تکمیل این پرسشنامه کمال تشکر را داریم.

رضایت شما از سوالات☆:

سوال1) / 85