همان طور که می دانید ما زمان زیادی را در محیط کار با همکارانمان می گذرانیم  . از این رو ایجاد و توسعه روابط میان کارمندان باعث لذت بخش سپری شدن تایم کار و انگیزه بیشتر برای کار کردن می شود .

واین توسعه روابط میان کارمندان هدفی است که همیشه به دنبال آن هستیم.

لطفا با شرکت در این ارزیابی به ما کمک کنید تا بتوانیم کار و محیط کاری را برایتان بهبود دهیم .

باتشکر محمدرضا احمدآبادی - مدیر عامل

لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید .

در چه واحد کاری ، مشغول به فعالیت هستید؟

لطفا عنوان شغلی خود را وارد کنید.

چه میزان از کار کردن در این شرکت راضی هستید؟

در ادامه سوالاتی در مورد شرایط و جو محیط کاری ، همکاران و شغل شما پرسیده خواهد شد . لطفا با دقت تمام به این سوالات پاسخ دهید .

می دانم چه انتظارات و توقعاتی در محیط کاری از من می رود؟

من به تمام تجهیزات و ابزارهای لازم برای خوب کار کردن دسترسی دارم.

در یک هفته یا یک ماه گذشته ، برای کارهایی که به نحو احسن وعالی انجام داده ام ، تقدیر شده و هدیه گرفته ام .

افرادی در محیط کاری من هستند که من را به توسعه شخصی بسیار تشویق می کنند .

مدیران و مسولان بالا دست من به نظرات من اهمیت می دهند.

ماموریت و اهداف سازمان ، باعث می شود تصور کنم کار مهمی بر عهده من است .

همکاران من به انجام کار با کیفیت متعهد هستند و من را تشویق به این نوع انجام کار می کنند .

من در محیط کارم حداقل یک دوست خوب دارم.

در 6 ماه گذشته ، شخصی در محیط کار با من در مورد پیشرفتم صحبت کرده است

در یک سال گذشته فرصت یادگیری و رشد در محیط کار برایم فراهم بوده است .

سوال1) / 14