سهامدار گرامی

ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سال نو، پرسشنامه پیش روی شما جهت افزایش سرمایه سال 1401 خدمتتان ارسال گردیده است.

لطفا با نظر به نامه شماره 692/م/1401، در تکمیل این پرسشنامه اقدام فرمایید.

با تشکر از شما

لطفا نام و نام خانوادگی خود را مرقوم فرمایید.

افزایش سرمایه

به میزان کل حق تقدم خود (مندرج در بند 2 جدول وضعیت سهامدار) در این مرحله از افزایش سرمایه شرکت می نمایم.


در صورت وجود فروشنده، مایل به خرید حق تقدم سهام دیگران به میزان ذیل می باشم.


در صورت وجود خریدار، مایل به فروش حق تقدم سهام خود به میزان ذیل می باشم.


لطفا نام بانک خود را مرقوم نمایید.

لطفا شماره شبای بانک ذکر شده را مرقوم فرمایید. (بدون ذکر IR)

سوال1) / 4