بیمارستان خاتمه متعهد به بهبود  مداوم و کیفیت خدمات خود بر اساس نظرات و نیازهای بیماران محترم است .

پاسخ دهی به سوالات حداکثر 5 دقیقه  زمان نیاز دارد .

نتایج نظرسنجی به صورت دوره ای از طریق وب سایت  بیمارستان به اطلاع بیماران محترم خواهد رسید تا اطمینان حاصل کنید که نظرات شما تبدیل به برنامه هایی عملیاتی برای بهبود  ارائه خدمات  بیمارستان می شود .

لطفا مشخص کنید که شما به عنوان بیمار در بیمارستان بستری بوده اید یا به عنوان همراه بیمار .

رفتار و سرعت پذیرش

نحوه برخورد پرسنل پذیرش ( احترام ، توجه ، پاسخگویی ) را چطور ارزیابی می کنید؟

سرعت تشکیل پرونده را چگونه ارزیابی می کنید ؟

مراقبت های پرستاری

نحوه برخورد پرسنل پرستاری ( احترام ، توجه ، پاسخ به سوالات و ... ) را چطور ارزیابی می کنید؟

در طول مدت بستری ، خدمات و مراقبت های پرستاری در موقع نیاز ، به موقع ارائه شد

رعایت حریم خصوصی بیمار مانند کشیدن پرده تزریقات ، پوشیده نگه داشتن هنگام انتقال به اتاق عمل و ... توسط پرستاران را چطور ارزیابی می کنید؟

نحوه برخورد خدمات جانبی مورد نیاز توسط کمک بهیار مانند ارائه لگن ، تخلیه کیسه ادرار ، استحام و کمک در راه رفتن و ... را چطور ارزیابی می کنید ؟

آموزش های ارائه شده توسط پرسنل پرستاری در زمان بستری و ترخیص را چطور ارزیابی می کنید؟

ارائه خدمت توسط پزشکان

نحوه بر خورد پزشکان ( احترام ، توجه و پاسخگویی ) را چطور ارزیابی می کنید؟

نحوه خدمات درمانی ارائه شده توسط پزشک ( مانند انجام معاینه ، ویزیت روزانه و ... ) را چطور ارزیابی میکنید؟

توضیحات کافی در خصوص بیماری ؛ انواع روش های درمانی و روند درمان جهت اخذ رضایت آگاهانه توسط پزشک داده شود

پشتیبانی ، هتلینگ و موارد غیر مراقبتی

امکانات و تسهیلات اتاق بستری مانند دما ، وضعیت تهویه نظافت فضا و سرویس های بهداشتی ، نظافت ملحفه و البسه و امکانات رفاهی را چطور ارزیابی میکنید.

نحوه برخورد پرسنل انتظامات را چطور ارزیابی میکنید؟

به شما گفته شده بعد از ترخیص از بیمارستان برای مراجعه مجدد به کجا بیایید؟

چقدر احتمال دارد خدمات بیمارستان را به دوستان و آشنایان خود در صورت نیاز آن ها پیشنهاد دهید؟

اصلی ترین دلیل انتخاب شما برای این امتیاز چیست؟

اگر حرف و سخنی دارید برای بهبود عملکرد ما خوش حال می شویم با ما چه از طریق صدایتان و چه از طریق متن در ارتباط باشید

براي شروع ضبط صدا، ميکروفون را انتخاب کنيد
موارد ضبط شده
  نمونه صدا حذف صدا
  هیچ صدای ضبط شده ای وجود ندارد

  و در انتها چند سوال در مورد مشخصات بیمار

  جنسیت بیمار

  سن بیمار ؟

  چه مدت در بیمارستان بستری بودید؟

  لطفا نحوه بستری خود را مشخص کنید؟

  نوع بیمه درمانی شما چیست؟

  لطفا نام پزشک معالج خود را وارد نمایید

  سوال1) / 23