شهروند گرامی
با سلام 
پرسشنامه حاضر به منظور دریافت نظرات شهروند برای تدوین چشم انداز 20 ساله شهر رفسنجان تدوین شده است از اینکه با پاسخ های دقیق خود به ما یاری می رسانید متشکریم.

وضعیت تاهل

جنسیت

سن

تحصیلات

وضعیت اشتغال

تابعیت

چه مدت است که در شهررفسنجان زندگی میکنید؟

مهمترین مزیت نسبی شهر شما چیست؟

مهمترین نقطه ضعف شهر شما چیست ؟

به نظر شما در 20 سال آینده رفسنجان باید با چه ویژگی مثبتی شناخته شود؟

مهمترین معضل فرهنگی-اجتماعی شهر از نظر شما چیست؟

مهمترین معضل بخش حمل و نقل شهر از نظر شما چیست؟

مهمترین مشکل بخش خدمات شهری از نظر شما چیست؟

مهمترین بحران طبیعی و انسان ساخت شهر رفسنجان از نظر شما چیست؟

مهمترین مساله اقتصادی شهر از نظر شما چیست؟

آیا تمایل دارید از شهر مهاجرت کنید؟

اگر تمایل به مهاجرت دارید علت آن را بیان نمایید

مهمترین معضل بخش شهرسازی شهر از نظر شما چیست؟

از نظر شما مهمترین مساله در بخش مدیریت شهری رفسنجان چیست؟

به نظر شما در 20 سال آینده مهمترین اقدام در بخش حمل و نقل و ترافیک چه باید باشد؟

به نظر شما در 20 سال آینده مهمترین اقدام در بخش خدمات شهری چه باید باشد؟

به نظر شما در 20 سال آینده مهمترین اقدام برای رفع معضلات زیست محیطی و حوادث غیرمترقبه چیست؟

به نظر شما در 20 سال اینده چه اقداماتی در بخش فرهنگی-اجتماعی ضرورت بیشتری دارند؟

در بخش شهرسازی مهمترین اقدام در 20 سال آینده از نظر شما چیست؟

مهمترین اقدامات بخش مدیریت شهری در 20 سال آینده کدامند؟

در بخش اقتصاد مهمترین اقدامات طی 20 سال آینده شهر کدامند؟

در صورت تمایل به شرکت در قرعه کشی، شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید

چقدر با مردم بومی شهر رفسنجان ارتباط و انس دارید؟

چقدر از فرهنگ و آداب و رسوم شهر رفسنجان آگاه و مطلع هستید؟

چقدر از رفتار و نگرش مردم بومی شهر رفسنجان نسبت به خود راضی هستید؟

دلیل آمدن شما به شهر رفسنجان چیست؟

مهمترین مشکل شما در رفسنجان چیست؟

سوال1) / 32