باشگاه همیاران افتخاری کارآفرینی تحت نظارت مرکز کارآفرینی دانشگاه در زمینه‌های ترویج فرهنگ و ارزش کارآفرینی و همچنین ارتقاء توانمندی¬ها و قابلیت¬های کارآفرینانه در زمینه‌های ذیل دانشجویان عزیز را دعوت به همکاری می‌نماید. در ضمن این مشارکت بصورت کار دانشجویی ویژه می¬باشد./

اینجانب قوانین را مطالعه و با آن موافق هستم

شماره تلفن همراه

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی

در چه زمینه هایی مایل به همکاری با مرکزکارآفرینی دانشگاه کاشان هستید؟

در چه زمینه ای به غیر از موارد بیان شده می توانید مرکز را یاری نمایید؟

زمان های پیشنهادی شما جهت همکاری کدام است؟

در صورتی که درمورد نحوه همکاری سایر را انتخاب نمودید لطفا مشخص نمایید

در صورتی که توضیح تکمیلی در مورد تخصص ونحوه همکاری تان دارید لطفا مرقوم فرمایید؟
همچنین در صورتی که می توانید دوره خاصی را برگزار نماییدلطفا بیان نمایید.

حداکثر زمانی که در ماه با مرکز می توانید همکاری داشته باشید چقدر است؟

سوال1) / 10