در حال حاضر آزمون «آکادمی ویرا - آزمون فارغ التحصیلی چرتکه» فعال نیست. خواهشمند است در بازه زمانی فعال بودن آزمون مراجعه نمایید..

زمان فعال شدن آزمون از تاریخ 1400/04/08 ساعت 16:05 تا تاریخ 1400/04/09 و ساعت 00:00 میباشد
ساعت اکنون
00:00:00