در حال حاضر آزمون «نمونه رایگان بانک سوالات مراقب سلامت» فعال نیست. خواهشمند است در بازه زمانی فعال بودن آزمون مراجعه نمایید..

زمان فعال شدن آزمون از تاریخ 1401/01/29 ساعت 00:00 تا تاریخ 1403/02/01 و ساعت 00:00 میباشد

زمان اکنون

1403/03/24 - 11:40 AM